PRAK - COUNTRY MUSIC

Vladimír Ožvoldík - Basa + zpěv    

  Roman Ožvoldík - Kytara + zpěv

Martin Ženata - MandolinaKytara + zpěv   

   Zdeněk Zoubek - Banjo + zpěv

Jirka Toufar - Housle, Dobro   

 

 

Banner: 120 x 600
FelixNET©